Pozytywny sygnał dla przyszłych inwestycji jądrowych w UE

W dniu dzisiejszym Sąd Europejski działający przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok o odrzuceniu złożonej przez Austrią, przy wsparciu Luxemburga, skargi przeciwko zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pomocy państwa na budowę dwóch bloków elektrowni jądrowej Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii. Sąd stwierdził, że Komisja „nie popełniła błędu”, przyjmując stanowisko Wielkiej Brytanii, że budowa elektrowni leży w interesie brytyjskiej opinii publicznej.
Źródło: nuclear – Pozytywny sygnał dla przyszłych inwestycji jądrowych w UE