Rozwój małych projektów jądrowych w Wielkiej Brytanii wymaga wsparcia rządowego – przykład dla Polski

Brytyjski Departament ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (ang. UK’s Department for Business, Energy and Industrial Strategy – EFWG) w styczniu br. powołał Grupę Roboczą mającą na celu określenie możliwości inwestycji w tzw. „małe projekty jądrowe”.
Źródło: nuclear – Rozwój małych projektów jądrowych w Wielkiej Brytanii wymaga wsparcia rządowego – przykład dla Polski