Nowe stacje TDPMS3 w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Od kilku lat Państwowa Agencja Atomistyki korzysta z nowego typu stacji pomiarowych wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (TDPMS3). Nowe stacje mają powiększyć liczbę punktów, w których prowadzony jest ciągły, automatyczny monitoring radiacyjny.
Źródło: nuclear – Nowe stacje TDPMS3 w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych