Państwowa Agencja Atomistyki wzięła udział w ćwiczeniu Patrol–18

Państwowa Agencja Atomistyki oraz ekipa dozymetryczna Prezesa PAA wzięły udział w ćwiczeniu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania które odbyło się w dniach 16-18 października 2018 roku, pod kryptonimem Patrol-18.
Źródło: nuclear – Państwowa Agencja Atomistyki wzięła udział w ćwiczeniu Patrol–18