IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018

W dniach 18-19 paŸdziernika 2018 r. w Siedlcach odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.
Źródło: nuclear – IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018