Order Orła Białego dla Marii Skłodowskiej-Curie

Maria Skłodowska-Curie została pośmiertnie odznaczona Orderem Orła Białego. Wybitna polska uczona znalazła się wśród 100 osób odznaczonych przez Prezydenta na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Źródło: nuclear – Order Orła Białego dla Marii Skłodowskiej-Curie