Europa ma szansę podjąć właściwą decyzję dla swoich obywateli i przemysłu

Hurtowe ceny energii elektrycznej w całej Europie odnotowały bezprecedensowy wzrost w latach 2017-2018 i mogą mieć znaczny negatywny wpływ na gospodarki europejskie. Co ciekawe, we Francji, gdzie energia jądrowa stanowi znaczącą część miksu energetycznego, wzrost cen był dużo niższy (wynosił 32%) np. w porównaniu do Niemiec – obecnie wycofujących się z energii jądrowej – gdzie wzrost cen osiągnął 87%.
Źródło: nuclear – Europa ma szansę podjąć właściwą decyzję dla swoich obywateli i przemysłu