ME: Warsztaty z rozwoju kadr dla energetyki jądrowej we współpracy z MAEA

W dniu 14 grudnia 2018 roku w Ministerstwie Energii zakończyły się trzydniowe warsztaty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich dla energetyki jądrowej. Szkolenie było współorganizowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA).
Źródło: nuclear – ME: Warsztaty z rozwoju kadr dla energetyki jądrowej we współpracy z MAEA