Komentarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi w sprawie decyzji Konwencji z Espoo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi poinformowało, iż jest głęboko rozczarowane decyzją Genewskiego Zgromadzenia Stron Konwencji z Espoo, że strona białoruska rzekomo nie dostarczyła wystarczającej informacji na poparcie uzasadnienia wyboru miejscowości Ostrowiec do budowy białoruskiej elektrowni jądrowej.
Źródło: nuclear – Komentarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi w sprawie decyzji Konwencji z Espoo