PAA już od 37 lat działa na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa i środowiska

Mija 37 lat od utworzenia Państwowej Agencji Atomistyki. To ważne wydarzenie w rozwoju systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Przez te lata rola PAA zmieniła się od koordynatora rozwoju atomistyki w Polsce do urzędu dozoru jądrowego.
Źródło: nuclear – PAA już od 37 lat działa na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa i środowiska