Rząd fiński udzielił licencji na eksploatację dla bloku 3 EJ Olkiluoto

W dniu 7 marca 2019 r. Rząd fiński udzielił spółce Teollisuuden Voima Oyj (TVO) licencji na eksploatację nowego bloku EPR w elektrowni jądrowej w Olkiluoto w gminie Eurajoki w Finlandii. Licencja jest ważna do końca 2038 roku.
Źródło: nuclear – Rząd fiński udzielił licencji na eksploatację dla bloku 3 EJ Olkiluoto