Całkowite nakłady PGE EJ1 na PPEJ wyniosły 447 mln zł

W odpowiedzi na interpelację grupy posłów klubu poselskiego Kukiz’15, z upoważnienia Ministra Energii podsekretarz stanu Tadeusz Skobel, na podstawie wyjaśnień Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przedstawił informacje na temat kosztów działalności i stan zatrudnienia spółki PGE EJ1 sp. z o.o.
Źródło: nuclear – Całkowite nakłady PGE EJ1 na PPEJ wyniosły 447 mln zł