Start V Edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

PGE EJ 1, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, odpowiadająca za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, ogłosiła piąty nabór wniosków, w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych.
Źródło: nuclear – Start V Edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych