Zatwierdzenie lokalizacji egipskiej elektrowni jądrowej El Dabaa

Egipski Urząd ds. Elektrowni Jądrowych (NPPA) otrzymał zatwierdzenie lokalizacji elektrowni jądrowej El Dabaa od egipskiego organu dozoru jądrowego (ang. Egyptian Nuclear Regulation and Radiological Authority). Zezwolenie potwierdza, że lokalizacja i jej szczególne warunki są zgodne z wymogami krajowymi i międzynarodowymi.
Źródło: nuclear – Zatwierdzenie lokalizacji egipskiej elektrowni jądrowej El Dabaa