Ogólnopolski Szczyt Eneregtyczny – OSE GDAŃSK 2019 – Relacja

W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2019, poświęconego wyzwaniom stojącym przed polską energetyką.
Źródło: nuclear – Ogólnopolski Szczyt Eneregtyczny – OSE GDAŃSK 2019 – Relacja