Polska dzieli się doświadczeniami w zakresie wywozu wysokowzbogaconego uranu

W Gdańsku zakończyło się międzynarodowe spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie wywozu wysokowzbogaconego paliwa jądrowego do kraju pochodzenia. Spotkanie trwało od 17 do 20 czerwca 2019 r. Spotkanie zorganizował Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) wspólnie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA).
Źródło: nuclear – Polska dzieli się doświadczeniami w zakresie wywozu wysokowzbogaconego uranu