PAA rozpoczęła analizę raportu z oceny okresowej reaktora MARIA

Państwowa Agencja Atomistyki rozpoczęła ocenę merytoryczną raportu z okresowej oceny bezpieczeństwa (PSR – ang. periodic safety review) reaktora badawczego MARIA. Ocena okresowa została wykonana przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych i zakończyła się w marcu bieżącego roku.
Źródło: nuclear – PAA rozpoczęła analizę raportu z oceny okresowej reaktora MARIA