Polski Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W zeszłym tygodniu opisywaliśmy jedna z przyczyn noweli Prawa atomowego. Pozostawszy w tematyce wpływu raportu IRRS na krajowe prawodawstwo warto pochylić się nad jego genezą. Mówimy wszak o kontroli przeprowadzonej na prośbę polskiego rządu, zwieńczonej obszernym raportem, którego rekomendacje i sugestie, jako stanowiące przyczynę ostatniej nowelizacji, projektodawca wyliczył w ostatniej kolejności.
Źródło: nuclear – Raport IRRS. Po sześciu latach nadal istotny