Próba ciśnieniowa obiegu pierwotnego bloku nr 1 w Białoruskiej EJ w Ostrowcu

Jak podała w komunikacie prasowym firma ROSATOM, w dniu 1 września 2019 roku pomyślnie zakończono próby ciśnieniowe układów i urządzeń obiegu pierwotnego bloku nr 1 Białoruskiej Elektrowni Jądrowej w Ostrowcu. Celem prób było sprawdzenie wytrzymałości i szczelności układów pod ciśnieniem 24,5 MPa.
Źródło: nuclear – Próba ciśnieniowa obiegu pierwotnego bloku nr 1 w Białoruskiej EJ w Ostrowcu