Warsztaty MAEA z modelowania rozwoju kadr dla energetyki jądrowej

W dniu 14 października 2019 roku w Ministerstwie Energii rozpoczęły się czterodniowe specjalistyczne warsztaty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich dla energetyki jądrowej. Szkolenie jest współorganizowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) z Wiednia.
Źródło: nuclear – Warsztaty MAEA z modelowania rozwoju kadr dla energetyki jądrowej