Akty normatywne o charakterze wewnętrznym wydawane w Państwowej Agencji Atomistyki

W myśl krajowego prawa atomowego Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wykonuje swoje zadania przy pomocy Agencji. Do zakresu jego zadań należy opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie objętym przepisami ustawy z 2000 roku – Prawo atomowe oraz ich uzgadnianie w trybie określonym w regulaminie prac Rady Ministrów.
Źródło: nuclear – Akty normatywne o charakterze wewnętrznym wydawane w Państwowej Agencji Atomistyki