Wyprodukowano dno nowego typu reaktora jądrowego dla bloku nr 2 Kurskiej Elektrowni Jądrowej 2

Zakłady Atommasz w Wołgodońsku, będące oddziałem AEM-technologie (stanowiącej cześć dywizji budowy maszyn rosyjskiej państwowej korporacji Rosatom – Atomenergomasz) wykonały dno reaktora jądrowego dla drugiego bloku Elektrowni Jądrowej Kursk 2.
Źródło: nuclear – Wyprodukowano dno nowego typu reaktora jądrowego dla bloku nr 2 Kurskiej Elektrowni Jądrowej 2