ME zaktualizowało projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku

Ministerstwo Energii przedstawiło zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” (PEP2040).
Źródło: nuclear – ME zaktualizowało projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku