PAA przystępuje do kolejnego etapu współdziałania z Forum Współpracy Dozorowej

W Warszawie odbyło się spotkanie bilateralne Państwowej Agencji Atomistyki z delegacją Forum Współpracy Dozorowej RCF (z ang. Regulatory Cooperation Forum). Delegacji polskiej przewodniczył p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dr Łukasz Młynarkiewicz.
Źródło: nuclear – PAA przystępuje do kolejnego etapu współdziałania z Forum Współpracy Dozorowej