Andrzej Strupczewski „Plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”