Koreańskie reaktory APR przyszłością polskiego sektora jądrowego?

Firma KHNP, lider światowego przemysłu jądrowego, zorganizowała w Warszawie konferencję na temat innowacyjnych reaktorów APR. Przedstawiciele biznesu i sektora energetycznego wzięli udział w rozmowach na temat przyszłości energetyki jądrowej. W szczególności skupili się na opracowanym przez KHNP reaktorze APR1400, który jako pierwszy „nieamerykański” reaktor uzyskał certyfikat Amerykańskiej Komisji Regulacji Jądrowej (NRC).
Źródło: nuclear – Koreańskie reaktory APR przyszłością polskiego sektora jądrowego?