Powołano Zespół do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce

W dniu 12 listopada 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie szefa resortu z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce.
Źródło: nuclear – Powołano Zespół do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce