Powołano Parlamentarny Zespół ds. Energetyki Jądrowej

W dniu 23 stycznia 2020 roku w Sejmie IX kadencji, podobnie jak w poprzedniej kadencji, powołany został Parlamentarny Zespół ds. Energetyki Jądrowej.
Źródło: nuclear – Powołano Parlamentarny Zespół ds. Energetyki Jądrowej