GE Hitachi przedstawiło projekt reaktora SMR do przeglądu kanadyjskiego dozoru jądrowego

Firma GE Hitachi Nuclear Energy złożyła pierwsze wnioski do kanadyjskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (CNSC) w celu przeglądu projektu dostawcy (VDR) małego reaktora modułowego BWRX-300. Złożone wnioski dotyczą połączonych pierwszych dwóch faz trójfazowego procesu i dotyczą ośmiu z 19 głównych obszarów przeglądu VDR.
Źródło: nuclear – GE Hitachi przedstawiło projekt reaktora SMR do przeglądu kanadyjskiego dozoru jądrowego