Na kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Grodno działa z pełną funkcjonalnością urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych. Zostało ono zbudowane z wykorzystaniem rozwiązań wypracowanych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.
Źródło: nuclear – Polski akcelerator na polskiej granicy UE