Powołanie dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Minister klimatu Michał Kurtyka powołał wczoraj Krzysztofa Madaja na stanowisko dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.
Źródło: nuclear – Powołanie dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych