Raport Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki za 2019 rok

Państwowa Agencja Atomistyki opublikowała najnowszy raport „Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2019 r.”
Źródło: nuclear – Raport Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki za 2019 rok