Amerykańska DFC zmienia politykę w zakresie finansowania inwestycji w energetykę jądrową

Amerykańska Międzynarodowa Korporacja Finansowania Rozwoju (ang. International Development Finance Corporation – DFC) ogłosiła, zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, zmianę swojej polityki i procedur środowiskowych i społecznych, w celu umożliwienia wsparcia finansowego projektów w zakresie energetyki jądrowej i dostosowaniu definicji energii odnawialnej do definicji amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (ang. Energy Information Administration – EIA).
Źródło: nuclear – Amerykańska DFC zmienia politykę w zakresie finansowania inwestycji w energetykę jądrową