Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Centrum SOLARIS dotację na rozbudowę hali eksperymentalnej. Od dawna wyczekiwana decyzja otwiera nowe perspektywy dla rozwoju ośrodka.
Źródło: nuclear – Rozbudowa hali eksperymentalnej Centrum SOLARIS