Konsultacje publiczne zaktualizowanego „Programu polskiej energetyki jądrowej”

W dniu 6 sierpnia 2020 roku Ministerstwo Klimatu skierowało do konsultacji publicznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji wieloletniego „Programu polskiej energetyki jądrowej”. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 21 sierpnia br.
Źródło: nuclear – Konsultacje publiczne zaktualizowanego „Programu polskiej energetyki jądrowej”