PPEJ: technologia, lokalizacje i harmonogram realizacji projektu

W piątek Ministerstwo Klimatu skierowało do konsultacji publicznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji wieloletniego „Programu polskiej energetyki jądrowej”. Czego, dowiadujemy się na tym etapie z projektu aktualizacji Programu PEJ przedstawiamy poniżej.
Źródło: nuclear – PPEJ: technologia, lokalizacje i harmonogram realizacji projektu