Fortum rozpoczyna procedurę wydłużenia pracy Elektrowni Jądrowej Loviisa

Fortum Power and Heat Oy wszczęło procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla elektrowni jądrowej Loviisa, w ramach której ocenia się wpływ ewentualnej kontynuacji eksploatacji oraz, alternatywnie, likwidacji elektrowni oraz składowiska odpadów nisko- i średnioaktywnych.
Źródło: nuclear – Fortum rozpoczyna procedurę wydłużenia pracy Elektrowni Jądrowej Loviisa