SMR-160 przeszedł pierwszą fazę przeglądu przedlicencyjnego w Kanadzie

Firma Holtec International poinformowała o zakończeniu pierwszej fazy przedlicencyjnego procesu przeglądu projektu dostawcy (ang. vendor design review – VDR) dla reaktora SMR-160 przez kanadyjską Komisję Bezpieczeństwa Jądrowego (ang. Canadian Nuclear Safety Commission – CNSC). Firma w najbliższej przyszłości planuje rozpocząć drugą fazę dobrowolnego przeglądu przed wystąpieniem o udzielenie licencji.
Źródło: nuclear – SMR-160 przeszedł pierwszą fazę przeglądu przedlicencyjnego w Kanadzie