Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych

Po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku Kazachstan zrezygnował z czwartego na świecie co do niszczycielskiej mocy arsenału broni jądrowej odziedziczonego po Związku Radzieckim, a w dniu 29 sierpnia 1991 roku zamknął poligon atomowy w Semipałatyńsku, co stało się najbardziej znaczącym wkładem we wzmocnienie reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej.
Źródło: nuclear – Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych