Reaktor SMR Nucsale z zatwierdzeniem Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego

Firma NuScale Power ogłosiła, że Amerykańska Komisja Dozoru Jądrowego (IS NRC) ukończyła przegląd 6, ostatniej fazy Wniosku o zatwierdzenie projektu (DCA) dla stworzonego przez spółkę przełomowego niewielkiego reaktora modułowego (SMR) wydając ostateczny raport z oceny bezpieczeństwa (FSER).
Źródło: nuclear – Reaktor SMR Nucsale z zatwierdzeniem Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego