Marek Janiak „Co jest przyczyną białaczek u dzieci mieszkających w pobliżu elektrowni jądrowych?”

Co-jest-przyczyna-bialaczek-dzieci-w-poblizu-elektrowni-jadrowych_EJ-MarekJaniak

Prof. Marek K. Janiak jest zastępcą Przedstawiciela Polski w Komitecie Naukowym ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) oraz członkiem Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Prezesie PAA; w latach 1997-2020 kierował Zakładem Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii; obecnie na emeryturze.