Andrzej Strupczewski „O super awarii w polskiej elektrowni jądrowej”