Aktualności Nuclear.pl

11 października 2019

Wizytowaliśmy budowę Białoruskiej Elektrowni Jądrowej

W dniu 9 października 2019 roku przedstawiciele mediów z Polski, Turcji, Litwy, Egiptu, Uzbekistanu, Rosji, Białorusi i innych krajów wizytowali budowę Białoruskiej Elektrownia Jądrowej. Polskę reprezentowali […]
7 października 2019

Elektrownia jądrowa w Idaho posłuży nie tylko do produkcji energii, lecz także wodoru.

Reaktory lekkowodne mogą posłużyć nie tylko do produkcji energii na potrzeby ciepłownictwa, lecz także zasilić proces elektrolizy w produkcji wodoru. Dzięki temu powstanie paliwo, które napędzi […]
5 października 2019

W Krakowie zaprezentowano innowacyjny tomograf J-PET

J-PET – pozytonowy tomograf emisyjny zaprojektowany i wykonany w Zakładzie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim zaprezentowano w Krakowie. Urządzenie różni się znacząco od tradycyjnych […]
3 października 2019

Blok 6 EJ Kozłoduj z pozwoleniem na przedłużoną eksploatację na kolejne 10 lat

Bułgarska Agencja Dozoru Jądrowego (NRA) udzieliła 10-letniego przedłużenia koncesji na pracę bloku 6 w elektrowni jądrowej Kozłoduj. Blok wyposażony w rosyjski reaktor WWER-1000 w północnej Bułgarii […]