Aktualności Nuclear.pl

31 października 2018

Tchórzewski: Dlaczego Polska potrzebuje atomu?

– Atom może być ratunkiem dla rodzimej branży węglowej i pomocą w utrzymaniu dziesiątek tysięcy miejsc pracy w górnictwie. Ma to zasadnicze znaczenie dla naszej niezależności […]
30 października 2018

Polski dozór jądrowy z wizytą na budowie elektrowni jądrowej na Słowacji

Wiceprezes PAA Ewa Paluch wraz z Przewodniczącą Urzędu Dozoru Jądrowego Republiki Słowacji (UJD SR) przewodniczyły spotkaniu bilateralnemu, które odbyło się w dniach 24-25 października 2018 roku […]
30 października 2018

IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018

W dniach 18-19 paŸdziernika 2018 r. w Siedlcach odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest […]
29 października 2018

Blok 1 indyjskiej EJ Kaiqa ustanawia rekord w długości ciągłej eksploatacji

Jak podała w komunikacie prasowym Nuclear Power Corporation of India Limited, blok 1 elektrowni jądrowej Kaiga (KGS-1) w dniu 25 października 2018 roku osiągnął 895 dzień […]