Aktualności Nuclear.pl

4 lipca 2019

PAA rozpoczęła analizę raportu z oceny okresowej reaktora MARIA

Państwowa Agencja Atomistyki rozpoczęła ocenę merytoryczną raportu z okresowej oceny bezpieczeństwa (PSR – ang. periodic safety review) reaktora badawczego MARIA. Ocena okresowa została wykonana przez Narodowe […]
3 lipca 2019

PAA uruchomiła trzy nowe stacje monitoringu radiacyjnego

Do 22 wzrosła liczba stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych na terenie Polski. Państwowa Agencja Atomistyki uruchomiła nowe stacje w Bielsku-Białej, Opolu i Tarnowie. Źródło: nuclear – […]
3 lipca 2019

Solaris: nowe linie pomiarowe – nowe możliwości badawcze

Ochrona środowiska, nanotechnologia, diagnostyka chorób, a nawet próbki kosmicznych pyłów, to tylko niektóre z badań, które będą możliwe do wykonania w Polsce dzięki decyzji Ministerstwa Nauki […]
1 lipca 2019

Drugi EPR w chińskiej elektrowni jądrowej Taishan podłączony do sieci

Blok 2 elektrowni jądrowej Taishan w chińskiej prowincji Guangdong został podłączony do sieci elektroenergetycznej, stając się drugim reaktorem EPR, który osiągnął ten etap rozruchu. Pierwszym uruchomionym […]