Aktualności Nuclear.pl

11 sierpnia 2019

Atomflot zamówił dwa kolejne lodołamacze jądrowe

Zwycięzcą ogłoszonego pod koniec lipca br. przetargu na budowę czwartego i piątego lodołamacza napędzie jądrowym według projektu 22220 została Stocznia Bałtycka z Sankt Petersburga. Cena kontraktowa […]
9 sierpnia 2019

Podpisano umowę na prace demontażowe sarkofagu w Czarnobylu

Jak poinformował operator Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, 29 lipca br. została podpisana umowa na drugi etap robót związanych z przekazaniem do eksploatacji nowej konstrukcji zabezpieczającej zniszczony w […]
9 sierpnia 2019

Brak zagrożenia po wybuchu na poligonie doświadczalnym w obwodzie archangielskim w północnej Rosji

W dniu wczorajszym media informowały o wybuchu na poligonie marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej miał miejsce w dniu 8 sierpnia br. Z prezentowanych informacji wynikało, iż doszło […]
7 sierpnia 2019

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki opublikował raport z działalności za 2018

Na podstawie art. 110 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, z późn. zm.) […]