Aktualności Nuclear.pl

20 września 2018

Dni Otwarte w KSOP i NCBJ

W dniu 22 września 2018 roku na terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie organizowany jest przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Dzień Otwarty. Natomiast w dniach […]
20 września 2018

Polsko-Koreańskie Forum Jądrowe dla przemysłu

W dniu 20 września 2018 r. w Warszawie odbyło się Polsko-Koreańskie Forum Jądrowe dla firm z obu krajów, które są zainteresowane biznesową współpracą w sektorze nuklearnym. […]
19 września 2018

MAEA podkreśla rolę energetyki jądrowej w walce ze zmianą klimatu

– Energia jądrowa może istotnie przyczynić się do realizacji celów związanych ze zmianą klimatu, dostarczając jednocześnie coraz większe ilości energii elektrycznej potrzebnej do globalnego rozwoju gospodarczego […]
19 września 2018

NCBJ: FNP zapewni środki krajowe na działalność Centrum Doskonałości NOMATEN

Przygotowany w NCBJ projekt utworzenia Centrum Doskonałości nowych materiałów NOMATEN uzyska finansowanie z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – przewiduje umowa podpisana 6 września w Warszawie. […]