Aktualności Nuclear.pl

6 listopada 2018

Pierwszy reaktor rosyjskiej pływającej elektrowni jądrowej uruchomiony

Jeden z dwóch reaktorów zainstalowanych na pokładzie pierwszej pływającej elektrowni jądrowej Akademik Łomonosow, po raz pierwszy osiągnął trwałą reakcję łańcuchową. Wkrótce uruchomiony zostanie drugi z reaktorów […]
2 listopada 2018

Regionalna konferencja ministerialna branży jądrowej w Bukareszcie

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Tomasz Dąbrowski reprezentował Polskę podczas regionalnej konferencji ministerialnej branży jądrowej, która odbyła się w dniach 25-26 października 2018 roku w Bukareszcie. […]
31 października 2018

Tchórzewski: Dlaczego Polska potrzebuje atomu?

– Atom może być ratunkiem dla rodzimej branży węglowej i pomocą w utrzymaniu dziesiątek tysięcy miejsc pracy w górnictwie. Ma to zasadnicze znaczenie dla naszej niezależności […]
30 października 2018

Polski dozór jądrowy z wizytą na budowie elektrowni jądrowej na Słowacji

Wiceprezes PAA Ewa Paluch wraz z Przewodniczącą Urzędu Dozoru Jądrowego Republiki Słowacji (UJD SR) przewodniczyły spotkaniu bilateralnemu, które odbyło się w dniach 24-25 października 2018 roku […]