Aktualności Nuclear.pl

22 października 2018

Państwowa Agencja Atomistyki wzięła udział w ćwiczeniu Patrol–18

Państwowa Agencja Atomistyki oraz ekipa dozymetryczna Prezesa PAA wzięły udział w ćwiczeniu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania które odbyło się w dniach 16-18 października 2018 […]
19 października 2018

Nowe stacje TDPMS3 w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Od kilku lat Państwowa Agencja Atomistyki korzysta z nowego typu stacji pomiarowych wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (TDPMS3). Nowe stacje mają powiększyć liczbę punktów, w których prowadzony […]
18 października 2018

Trwa druga edycja szkolenia dla nauczycieli „Jak uczyć o energii jądrowej"

W sumie 160 nauczycieli i doradców metodycznych z całej Polski weźmie udział w drugiej edycji szkolenia „Jak uczyć o energii jądrowej”, organizowanego przez Ministerstwo Energii na […]
18 października 2018

NCBJ: Izomery pierwiastków superciężkich mogą być znacznie bardziej stabilne niż dotąd sądzono

Praca zespołu teoretyków z Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Uniwersytetu Zielonogórskiego wskazuje, że niektóre stany izomeryczne pierwiastków superciężkich mogą mieć czasy życia mierzone w sekundach, a […]