Aktualności Nuclear.pl

27 lutego 2018

Kontrola realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej przez Najwyższą Izbę Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację Programu polskiej energetyki jądrowej, w którym Ministrowi Gospodarki, a następnie Ministrowi Energii powierzona została rola koordynatora. Źródło: nuclear – Kontrola […]
27 lutego 2018

36 lat temu powstała Państwowa Agencja Atomistyki

Utworzenie 36 lat temu Państwowej Agencji Atomistyki było ważnym wydarzeniem w rozwoju systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Przez okres swojego istnienia Agencja przeszła […]
27 lutego 2018

Najsilniejsze na świecie źródło neutronów do badań materii gotowe w 40 proc.

Europejskie Źródło Spalacyjne (ESS), najsilniejsze na świecie źródło neutronów do badań materii, w budowie którego bierze udział m.in. Polska, jest gotowe w 40 proc. – poinformował […]
19 lutego 2018

Projekt BRILLIANT umożliwi edukację Polaków w zakresie energetyki jądrowej.

Unia Europejska wezwała kraje bałtyckie, w tym Polskę, do opracowania do czerwca 2018 roku projektu połączenia sieci energetycznych z infrastrukturą europejską. Litwa, Łotwa i Estonia miałyby […]