Aktualności Nuclear.pl

28 lutego 2018

Polska może stać się potentatem na rynku medycyny nuklearnej na świecie.

Do 2020 r. liczba chorych na raka podwoi się. Ratunkiem dla nich są radiofarmaceutyki, czyli leki zawierające pierwiastek promieniotwórczy. Wykorzystywane są w medycynie nuklearnej do celów […]
28 lutego 2018

17,6 mln zł z unijnych środków dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Ponad 17,6 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na stworzenie centrum badawczo-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX otrzymało w poniedziałek Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Źródło: nuclear – […]
27 lutego 2018

Kontrola realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej przez Najwyższą Izbę Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację Programu polskiej energetyki jądrowej, w którym Ministrowi Gospodarki, a następnie Ministrowi Energii powierzona została rola koordynatora. Źródło: nuclear – Kontrola […]
27 lutego 2018

36 lat temu powstała Państwowa Agencja Atomistyki

Utworzenie 36 lat temu Państwowej Agencji Atomistyki było ważnym wydarzeniem w rozwoju systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Przez okres swojego istnienia Agencja przeszła […]